Kjære Elevbedrifter

Vi har gleden av å ønske dere velkommen til SUM 2020. Alle elevbedrifter som melder seg på messa tilbys standplass med areal 2,0 m x 1,2 m. Vegger er ikke inkludert. 

Alle konkurransene krever påmelding, og i noen av konkurransene må dere laste opp et vedlegg. For eksempel så må logo lastes opp for å delta i konkurransen beste logo. Med andre ord ingen heksekunst, men absolutt penger å vinne for de som er ivrige og de som faller i smak hos juryen. Vinneren av årets elevbedrift på SUM får delta på Region Øst Mesterskapet på Hamar 26 mai.

 

Alt som gjenstår er å melde seg på innen den 24 januar, og alt arbeidet. Lykke til!

Kriterier

 

 

Beste Elevbedrift

Juryen legger vekt på følgende: 

- Produktkunnskap; hva kan elevene fortelle om produktet / tjenesten sin.

- Markedsføring / kreativitet; hvordan har elevbedriften markedsført seg  - og hvorfor akkurat sånn?

- Lagfølelse og samarbeid; elevbedriftens svake og sterke sider.

- Prosesskunnskap; hva kan elevene fortelle om de ulike fasene i å drive elevbedrift?

Beste Forretningsplan EB

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering av forretningsplanen som bedriften laster opp ved påmelding (maks 6 A4 sider). Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet:

Forretningsidé og mål.

- Organisering av bedriften.

- Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall.

- Marked og markedsplan.

- Fremdriftsplan.

- Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt.

Beste Innovasjon EB

Juryen som intervjuer dere på stand legger vekt på følgende: 

- Hvordan oppstod ideen?

- Hvor nyskapende (innovativ ) er produktet /tjenesten?

- Er dette et produkt / en tjeneste man trenger i markedet?

Beste Logo

Juryen legger vekt på følgende: 

- Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningside.

- Logoen fungerer både i svart/hvitt og i farger.

- Logoen egner seg til forstørring og forminskning.

- Generelt inntrykk av logoen.

Merk: Logo må sendes inn i forkant som vedlegg i påmeldingsskjemaet.

Beste Gastronomi EB

Juryen som intervjuer dere på stand legger vekt på følgende: 

- Behov for produktet i markedet.

- Grad av nyskapning.

- Bruk av lokale råvarer.

- Produktkvalitet og råvarekombinasjon.

- Vurdering av smak, utseende og lukt.

- Vurdering av design på pakning/emballasje.

Beste Kundeopplevelse på Nett

Juryen legger vekt på følgende: 

- Løsningen profilerer bedriften og dens produkter (varer/tjenester) til målgruppen på en god måte.

- Informasjonen er relevant for målgruppen, det er enkelt å finne siden på nett.

- Løsningen er ryddig, oversiktlig og enkel å navigere, nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.

- Funksjonaliteten forbedrer brukeropplevelsen.

Merk: Bedriften må ved påmelding legge ved en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

Hvem som er målgruppen for bedriften og fullstendig webadresse. Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle nettsiden, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

Bærekraftprisen

Juryen gjør en helhetsvurdering av bedriftens miljøhensyn med fokus på økodesign og gjenvinnbarhet. Intervju av bedriften gjøres på stand. 

Påmelding innen fredag 24 januar