Mentor + ungdomsbedrift = samarbeid og innovasjon

Ungdomsbedriften Enklere Gårdssdrift ved Storsteigen utvikler en prototyp for rengjøring av strekkmetall i sauefjøs sammen med sin mentor Hans Kristian Øverland.

 

I verkstedet på Storsteigen Landbruksskole er det hektisk aktivitet. Her drives forberedelser til SUM-messa – her bakes, sveises, snekres og forskes det. Tid til markedsføring må også avsettes, og det jobbes iherdig på alle områder i bedriftene. Bedriften Enklere Gårdsdrift venter på mentoren sin Hans Kristian Øverland. De skal teste ut prototypen de utvikler i fjøset til mentoren.

Øverland driver Alvdal Ved i samarbeid med nabo og kompis Ole Sørhus, som en attåtnæring til hver sin gård.

Pausebua ved Alvdal Ved er blitt en uformell møteplass for næringslivet i Alvdal med trafikk på linje med Taverna i lunsjtid! Her diskuteres små og store, lokale og nasjonale samfunnsspørsmål, og i særdeleshet landbrukspolitikk- og utvikling. Her ble også tanker om en prototyp for en tørrere rengjøring av strekkmetall i sauefjøs luftet i påhør av Sørhus sønn Jon, som er med i ungdomsbedriften Enklere Gårdsdrift. Jon tente på ideen og spurte om ungdomsbedriften kunne være de som satte denne ut i livet, med Øverland som rådgiver? Slik ble samarbeidet mellom Enklere Gårdsdrift og Øverland til.

Øverland har lenge båret på en idé om å kunne gjøre rengjøring av sauebinger til en tilnærmet tørr opplevelse sauen, og mer effektiv for bonden.

– Kraftig fôring i lammingsperioden medfører behov for hyppigere renhold.  Med en slik innretning på høytrykkspyleren slipper jeg å ta sauen ut av bingene for å rengjøre. Det sparer jeg mye tid på.

Og det er slik mange idéer blir til, et praktisk behov som utløser en idé. –Praktisk kompetansebygging og erfaring og i skolen er så å si borte. Derfor er ungt entreprenørskap i skolen svært viktig som undervisningsmetode. Her får de en viktig praktisk tilnærming med både teori og praksis i ei tverrfaglig pakke.  Ikke minst ligger det stor verdi i å lære og jobbe som team med egne, definerte roller, poengterer Øverland.   

Til gjensidig læring og glede

Samarbeidet med Enklere Gårdsdrift ble en god anledning til å produsere og teste ut ulike løsninger på produktideen.

– Jeg får sette idéen ut i praksis, elevene ved Storsteigen får erfaring med å utvikle og sette et produkt i produksjon og salg gjennom ungdomsbedriften. Til gjensidig nytte. Og glede, konkluderer mentoren.

I møte mellom mentor og bedrift er det forretningsidéen og produktutviklingen som står i fokus. Materialer er testet ut i forhold til vekt og holdbarhet, ergonomiske hensyn og ikke minst økonomi er vurdert. Kalkyle over produksjonskostnader skal på plass. Her prøves og testes alt fra gummiplater fra Biltema til å selv støpe i glassfiber. Valget er ble glassfiber med gummilameller. Ulike produsenter er også forespurt om dette skulle ta av.

Markedsføring og salg, utarbeidelse av forretningsplan, budsjett og økonomi, det styrer bedriften selv med veiledning fra et team på fire lærere, som er veiledere for årets tre ungdomsbedrifter ved Storsteigen.

 

Hjelpe hverandre

Som mentor står Øverland for den praktiske rådgivingen og produktkompetanse. Han er også kontaktskaper ut mot personer og miljøer han mener er viktige for ungdomsbedriften.

– Gutta sitter selv inne med mye datakunnskap og skjønner mye mer enn meg om hvordan de skal markedsføre seg på nett og skape kontakter utenfor regionen, vedgår Øverland.

– Jeg synes Enklere Gårdsdrift har jobbet godt og kommet langt i sin forskning og utvikling av en pilotmodell, sier Øverland. Nå gjenstår en hektisk periode for å få alt på plass foran SUM-messa, hvor modellen skal presenteres og selges. God markedsføring på nett i alle tenkelige kanaler for landbruk og landbruksutstyr har så langt betalt seg, og allerede før modellen er klar har bedriften fått bestillinger langt utenfor regionen. 

Behov for tettere dialog

I likhet med Maren Todal, mentor for ungdomsbedriften på Røros, etterlyser Øverland en mye tettere dialog mellom skolene og næringslivet i regionen.

– Vi må hjelpe hverandre til å snakke opp næringslivet, og spesielt landbruksnæringa, som for tiden kanskje er den mest innovative næringa i regionen. Som voksne kan vi bidra med kompetanse og engasjement slik at de unge som vil etablere næring satser i Fjellregionen.