Hovedsponsor

Med et felles samfunnsoppdrag og i tett samarbeid mellom grunnskole, videregående skoler, næringsliv, tiltaksapparat, frivillige lag og organisasjoner vil vi i regionen kunne legge et godt grunnlag for Fjellregionens evne til å omstille samfunnet på lang sikt. Målet er økt gründerskap, innovasjonsevne, verdiskaping og bosetting. En negativ befolkningsutvikling krever samarbeid, og det krever at vi satser på ungdommen som vokser opp her i dag.  

Fra 2020 er for øvrig entreprenørskap nedfelt i fagplanene i grunnskolen, og vi ønsker derfor å utvide konseptet SUM slik at både bedriftene og skolene kommer i tettere og mer langvarig kontakt gjennom hele skoleåret. En del av dette arbeidet innebærer at vi kontinuerlig fornyer messa slik at den tilpasses en ny tid. Men det krever kapital å utvikle entreprenørskap blant unge i regionen og med SUM som felles arena. Vi ønsker derfor å invitere flere aktører fra næringslivet med som støttespillere og sponsorer på vårt kontinuerlige arbeid gjennom ulike sponsoravtaler.

Avtalen inneholder

Som en av våre hovedsponsorer får dere: 

 

 

 • Årlig innovasjonscamp ved en av skolene i Fjellregionen 

 • Selskapets/Organisasjonens logo markedsføring på alle eventer i forbindelse med entreprenørskapsarbeid i skolen i Fjellregionen

 • Deltakelse med stand på Skapende Ungdomsmesse

 • Egen priskategori under SUM som f.eks Beste Markedsføring

 • Deltagelse som jury under Fylkesmessen

 • Plass for en ansatt på mentorlisten for  Fjellregionen

 • Scenetid under SUM

 • Muligheter for å møte elevene i skolen under ulike kurs og eventer

 • Setereservasjoner under Klimatoppmøtet for Ungdom i Fjellregionen

 • Selskapets/Organisasjonens navn på priskategori under SUM

 • Deltakelse på kick off på skolene

 • Jurydeltakelse under pitchekonkurranse

 • Videopresentasjon av selskapet/organisasjonen i Sosiale medier

 • Mulighet for egne eventer/aktiviteter i samarbeid med Regionrådet for Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap

 

 

Pris. 45 000,- 

 

 

Avtalen er årlig  og den løper fra den inngås.