Å være mentor er et vinn-vinn-prosjekt

Det er samling mellom ungdomsbedrift og mentor i de nye lokalene til Form til fjells i Trevarefabrikken på Røros.  «Sakte men sikkert» består av 9 gutter fra Samferdselslinja l ved Røros videregående skole. Bedriften har utviklet og satt sammen en overlevelsespakke for å ha i bil. De har også sjøl produsert kule, gule refleksarmbånd som supplement til pakka, en måte å få ungdom til å tenke sikkerhet og bruke refleks. En gang i måneden holder de også datakurs for pensjonister på eldresenteret på Røros.

 

– Det er morsomt å se hvordan de har kommet et steg videre for hver gang vi samles, sier Maren Todal, mentor for eneste ungdomsbedrift på Røros i år.

Det er første året Todal er mentor for en ungdomsbedrift. Form til fjells har tidligere vært mentorbedrift gjennom tidligere ansatt fotograf Tom Gustavsen.  Form til Fjells er et nasjonalt og internasjonalt anerkjent design- og kommunikasjonsbyrå. Lokalt leveres grafiske tjenester til alle bransjer med vekt på emballasjedesign og konseptutvikling. Nasjonalt jobber de i hovedsak med design for mathåndverkere, lokalmat- og småskalaprodusenter.

Vinn-vinn- situasjon

–Bakgrunnen for at jeg som leder for Form til Fjells stiller som mentor er todelt, sier Todal. Det ene fordi det er viktig å synliggjøre hva som finnes av bedrifter her i regionen og å bidra til at ungdom og ungdomsbedrifter bygger nettverk med disse.  Det er så mange spennende bedrifter her i regionen. Dette må vi markedsføre og kommunisere ut til ungdommen, ikke bare til vår egen generasjon.

– Det andre handler om å markedsføre vår egen bedrift. Jeg bidrar med min fagkunnskap til ungdomsbedriften. Slik blir de også godt kjent med Form til fjells. Regionens ungdom er våre potensielle ansatte og potensielle samarbeidspartnere i framtida, samtidig får vi se hva som rører seg av kreativitet og gründerånd i deres miljø.  Dette er en vinn-vinn- situasjon, understreker Todal.

–Gjennom å bli kjent med ungdommen på Røros i denne prosessen har jeg sjøl lært mye, sier lederen i Form til fjells.

Støtte - ikke fortelle

Form til fjells har i mange år hatt praksis for å ta imot praksiselever og Operasjon Dagsverk-elever. De har også hatt juryering ved Sum- Messa, vært kursholder for ungdoms- og elevbedrifter, og har nå også rollen som mentorbedrift.

– Hva gjør en mentor?

– Det kommer an på ungdomsbedriftens behov, ønsker om hva mentoren skal bidra med. «Sakte men sikkert» har ønsket at jeg skal bidra med rådgiving innen forretningsutvikling og markedsføring generelt. En mentor skal være rådgiver, få ungdommene til å tenke og ta avgjørelser sjøl, ikke fortelle dem hva de skal gjøre. Det kan være utfordrende nok. Her har jeg lært mye, sier Todal. 

En mentor er også en slags «edderkopp», vi bidrar til å bygge nettverk og setter eleven i ungdomsbedriften i kontakt med personer de bør snakke med.

–Det er ungdomsbedriftene sjøl som tar initiativet til møter og legger plan for møtet. Det er også de som avgjør hvor mange møter vi skal ha ut fra behov. Todal mener å bruke ca 20 timer som mentor, fordelt gjennom året, hvilket også er anbefalt i håndboka vi som mentorer får tildelt gjennom Ungt Entreprenørskap når man registrerer seg som mentor. 

Imponert over arbeidsinnsats

Maren Todal er svært imponert over ungdomsbedriftenes innsats. Her legges mye arbeid i entreprenørfaget. 

– Det er mye de skal igjennom på forholdsvis kort tid, alt fra ideutvikling, forretningsplan til   markedsføringsstrategi, og budsjetter. Som leder i en designbedrift vet jeg hvor krevende dette er, hvor mye arbeid det bare er å lage en logo, sier Todal.

Hun er også imponert over hvordan ungdommene i hennes mentorbedrift tar innspill og har vilje til omstilling. Hun påker imidlertid at graden av innovasjon varierer. Det kan kanskje bli vel mye drops og cupcakes.

Tidspress er kanskje noe av årsaken til at det ikke blir overflod av kreativitet når det gjelder ideutvikling. Man velger det som tidligere har vist seg å være inntektsbringende og kan produsere sjøl. Derfor mener Todal det er det viktig at prosessen med å koble næringsliv og ungdomsbedrift bør skje tidligere i skoleåret.

– Mye av idefasen er allerede unnagjort når mentorer kommer inn i oktober, men det er nettopp i denne fasen at de trenger noen å «kaste ball» med. Her kan de få mye god hjelp av personer i næringslivet, som har vært gjennom mange av de samme prosessene.  Derfor er det gledelig å høre at Ungt Entreprenørskap nå har planer om starte denne prosessen tidligere, sier Todal.

Økt samarbeid- gjensidig ansvar

–Regionalt næringsliv har mer å gå på når det gjelder til å bidra til økt engasjement og oppmerksomhet rundt entreprenørskap i skolen, mener Todal. Dette er et samfunnsansvar som næringslivet i større grad bør ta innover seg. Når det er sagt, jeg har tidligere etterlyst større engasjement fra skolens side til ulike måter på samarbeid med oss som designbyrå. Vi jobber for kunder som er sterke merkevarer i Norge og studenter i utlandet søker seg til byrået på praksisperioder, men vi har ikke hatt mye kontakt med medier og kommunikasjon på Røros skole. Nå er dette linjetilbudet riktignok lagt ned. Jeg savner generelt et bredere samarbeid mellom skole og næringsliv, og det er selvsagt et gjensidig ansvar hos begge parter for å ta initiativ til dette, understreker Todal. 

Næringslivet kan gjøre en forskjell

– Entreprenørskap i skolen er viktig. Dette er en god metode for at elevene får sette teori ut i praksis. Som bedrift kan vi være med å gjøre en forskjell, være mere på, delta også utover selve SUM-messa utfordrer Todal. Bli med på frokostmøtene som arrangeres for å matche mentorer og ungdomsbedrifter. Gi litt av tiden deres, på ungdomsbedriftenes nettsider og Facebook-sider, lik og del.

Årets SUM-messe utvider åpningstidene. Dette gir større mulighet både for næringslivet og ikke minst foreldre til å komme og oppleve Sum-Messa og se hva ungt entreprenørskap er, og hva det betyr som undervisningsmetode i skolen. Dette er også en utmerket arena å vise mangfoldet av bedrifter og rekruttere til arbeidslivet i regionen på lang sikt.

 

–En oppfordring til næringslivet på tampen?

Still opp for ungdomsbedriftene og vær med å synliggjør mulighetene som finnes i regionen!
–Det er også dette vi ønsker å vise gjennom serien «Velg med hjertet». Dette er et digitalt prosjekt som gjennom ord og bilder presenterer personlige historier. Historiene gjenspeiler noe av de mulighetene yngre har skapt for seg selv her i regionen og som kan være til inspirasjon for ungdom som ønsker, eller tenker på å komme tilbake til regionen.

Linker:

www.formtilfjells.no

www.velgmedhjertet.no