NÆRINGSLIV

I Fjellregionen har vi over flere år satset på å knytte næringsliv og utdanning tettere sammen. Dette har vært et kontinuerlig samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, Ungt Entreprenørskap og næringslivsaktører. En viktig del av arbeidet er arrangementet Skapende Ungdomsmesse populært kalt SUM. Denne messa arrangeres hvert år i februar og alternerer annethvert år mellom Tynset og Røros. SUM er en møteplass hvor entreprenørskapsånden i Fjellregionen står i fokus for alle deltagende fra grunnskole, videregående skoler og næringsliv.