Hva er Skapende UngdomsMesse?

Skapende Ungdomsmesse (SUM) er en årlig messe som alternerer mellom Tynset og Røros. Her stiller Fjellregionens elev- og ungdomsbedrifter sammen med næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av ungt og etablert næringsliv gjør messa unik i sitt slag i Norge. SUM syder av ung skaperkraft og gammel erfaring, og er derfor en smeltedigel hvor alt kan skje!

I Fjellregionens syv kommuner med tillegg av Holtålen kommune startes om lag 100 elev- og ungdomsbedrifter hvert år. I prosessen bygges sterke bånd til det lokale næringslivet, bla gjennom mentoring. Å ha drevet bedrift i skoletiden gir 50 % større sjanse for å starte egen bedrift senere i livet. Å delta på SUM gir god trening til Fylkesmessa på Hamar og øker sjansene for Gullbillett til NM. Vi kan være stolte av at Fjellregionen har vært representert på NM, hvert år. Å stille på SUM som næringsdrivende eller publikum gjør deg til en støttespiller for positiv utvikling i Fjellregionen. Med stand på SUM er man en aktiv deltager på ungdommens arena og blir synlig for en målgruppe som ellers kan være vanskelig å nå. En målgruppe som ikke bare representerer, men som også er  fremtiden. 

SUM har blitt arrangert av Regionrådet for Fjellregionen hvert år siden 2004. Messa tiltrekker seg om lag 150 utstillere og 2000 besøkende, og den har økt år for år. Utvidede åpningstider og stort fokus på videregående utdanning gjør den til en viktig happening for regionens 10.-klassinger og deres foreldre som står ovenfor valg av videregående skole.

Tradisjonen tro vil elevene konkurrere om en rekke priser denne dagen. Disse deles ut til jubel fra publikum og konferansier. Livemusikk fyller lokalet med ujevne mellomrom, det er sceneshow og seminarer, kafé og smaksprøver. Ikke minst kan du som besøkende gjøre tidenes kupp og bli inspirert av ungdommens skaperglede og idérikdom.

SUM tilbyr gratis inngang for publikum og gratis stand for elev- og ungdomsbedrifter som er registrert i Ungt Entreprenørskap. Andre aktører fra næringsliv og offentlig sektor kan stille ut med stand og markedsføring til svært gunstige priser. 

Meld dere på nå!