Næringslivet i regionen må lære av ungdommen

4.-5. mai deltar 3 ungdomsbedrifter fra Fjellregionen i NM i Ungt entreprenørskap på Lillestrøm.
– Entreprenørskap i skolen er en undervisningsmetode som i bør prioriteres, utvikles og forsterkes, sier bedriftsrådgiver Per Arild Eggen i Sparebank1 Østlandet.

Det er hans erfaring etter et år som mentor for ungdomsbedriften Harmoni ved Nord-Østerdal videregående skole. Denne bedriften deltok ikke på fylkesmessa, hvor de kvalifiserer seg til NM. Det hadde de rett og slett ikke tid til.  Til det har de for mange bookede oppdrag!

Harmoni UBs mentor har imidlertid en del generelle betraktninger han ønsker å dele til inspirasjon og motivasjon for at flere bedrifter i regionen tar på seg en mentorrolle.

– Disse ungdommene er morgendagens næringslivsledere. Da er det vårt ansvar å være med og bidra til at de får en god kompetanse på å drive egen næring, sier Per Arild Eggen, som garanterer at læringen går begge veier.

Spleisearena

– Næringslivet må ta seg tid til å være med der hvor ungdommen finnes og nettverk skapes. Ved å være på ungdommens arenaer kan, og bør vi plukke opp mye av hva de tenker. Jeg etterlyser et større engasjement, sterkere samarbeid og større bevissthet rundt dette hos det regional næringsliv. Her kan vi lære mye, fastslår Eggen. Han støttes av Erlend Kvittum Tangen, Leder i ungdomsrådet i Fjellregionen i et møte med politikere i regionen, som nylig etterlyste et tettere samarbeid mellom skoler og næringsliv. 

– Skolene må ut i næringslivet og næringslivet må inn i skolene, uttalte han.

Ungt Entreprenørskap er nettopp en arena hvor spleisingen mellom skole og næringsliv foregår. Dette har store muligheter for å styrkes og utvikles. Hvert år etableres mange elev- og ungdomsbedrifter ved ungdomskolene og videregående skoler i regionen vår. Næringslivet blir invitert til å være mentorer eller bidra på andre måter.

Fokus på muligheter

Det er første gang Tynset-avdelingen av Sparebank1 Østlandet er med på mentorsida, men Eggen har ved flere anledninger vært jurymedlem på SUM-messer.

– Ungdommens fokus er MULIGHETER. De kan svært mye, de sosialiserer på en annen måte enn oss og de er friske og uredde for å prøve nye ting. Det kan vi godt voksne lære av. Som mentor har jeg lært mye av ungdomsbedriften jeg har veiledet, understreker Eggen.

Vær nysgjerrig

– Næringslivet i regionen har som sagt et ansvar for at elever skal få smake på dette å starte egen bedrift. Her er vi mange aktører som kan bidra, sier Eggen. Næringsforum i Fjellregionen kan invitere ungdom og elevbedriftene med deres mentorer til eksempelvis næringslivskvelder, poengterer Eggen. Han oppfordrer næringslivet å besøke SUM-messene som holdes annethvert år på Tynset og Røros. Vær mer nysgjerrig på hva som rører seg i elev- og ungdomsbedriftene. Bedriftsrådgiveren er også opptatt av hvordan vi i større grad kan invitere engasjerte fritidsboende inn i ulike typer bedriftsnettverk. Fjorårets store hytteundersøkelse i alle kommunene i regionen viser at ressurssterke fritidsbeboere ønsker å bidra. Da må vi være litt frampå å invitere folk inn slik at vi får kjennskap og kunnskap om hverandre, fastslår Eggen.

Imponert over innsatsen

Musikklinja ved NØVGS har lang tradisjon for å drive UB.

Harmoni har på sett og vis «arvet» noe av forretningsideen fra de foregående kullene, men med årviss tilpasning til gruppa. Erfaringsmessig vet vi at det er etterspørsel etter deres tjenester i markedet.

Bedriften leverer tekniske tjenester som lys og lyd for ulike typer kulturarrangementer, tar sang- og musikkoppdrag, underviser i ulike typer instrumenter, og underholder i skoler og barnehager. De arrangerte også egen julekonsert i Tynsetkirka.  

– Hvordan har du som mentor jobbet med bedriften?

– Harmoni UB tok kontakt med meg for å få bistand til utvikling av forretningsmodell og tallforståelse.  Markedsføring og det rent faglige kan jeg ikke bidra så fælt mye til, smiler bedriftsrådgiveren, som først og fremst ser etter det som kan gi bedriften suksess; nemlig en klar forretningsidé som er basert på et behov i markedet.

Vi drøftet hvordan bedriften har tenkt å operasjonalisere å nå målet sitt på en omsetning på 100.000 kroner.  Ut fra dette har vi satt opp budsjetter. Regnskap har bedriften ført selv. Ut fra behov har vi møttes til et par dobbelttimer, og alt i alt har jeg bidratt med veiledning 15-20 timer, sier Eggen som er imponert over innsatsen elevene nedlegger.

– De er utrolig tidlig modne for å skape hvis de får de riktige verktøyene. De er ansvarsbevisste når de får ansvar og strukturerte når de vet at struktur er viktig for å oppnå resultater og nå målene sine.

Under årets Sum-messe fikk Harmoni UB 1. plass for beste forretningsplan, en av prisene som henger høyest. Tillegg oppnådde de 2. plass for best salgsteam.

Bildetekst: 

Ungdomsbedriften Harmoni UB fra musikklinja ved Nord-Østerdal videregående skole.

Foto: Ketil Plassgård

Foto Portrett: Ingrid Eide