ÅRETS IDÉ

Selv om støttespillerene er mange og mulighetene flere, så kan terskelen for å starte for seg selv være ganske høy for de fleste. Vi vil derfor invitere alle som har en god idé, eller en gründer i magen, til å teste sin idé for en gruppe  investorer under årets SUM i Verket Røros.  

 

Både enkeltpersoner og grupper kan stille, og konkurransen er åpen for alle. Hver gruppe eller enkeltdeltaker får ca. tre minutter til å fortelle om sin idé for en jury bestående av regionens beste innen forretningsutvikling og innovasjon. På denne måten kan man få gode innspill samt kontakt med dem som siden kan bli gode hjelpere i etableringen av et nytt foretak.  

 

Den beste idéen blir premiert med 5000,- kroner. Premien er tenkt som en liten motivasjon for å sette idéen ut i livet.  

 

Konkurransen starter klokken 12:00. Løpende påmelding i skjemaet under.

PÅMELDING PITCHEKONKURRANSE