Større og lengre SUM


Nå har vi holdt pressekonferanser med rektorene for de videregående skolene i Fjellregionen; Anne Buttingsrud, Hilde Knutsen og Eivind Aaen. På løpende bånd har vi fått oppslag i alle de helste avisene som Arbeidets Rett, Tynsetingen og Østlendingen. Rektorene har nemlig gått i bresjen for en større, lengre og bedre SUM. Årets Skapende Ungdomsmesse vil ha utvidede åpningstider og stort fokus på videregående utdanning.

Hvis du går i 10. klasse og lurer på hvilken linje du skal velge til våren, så er SUM stedet for deg! Fjellregionens 3 videregående skoler stiller med hele sitt arsenal av linjevalg og kombinasjoner. Det vil også være stands med info om høyskoler og universiteter. Det som kanskje er best av alt: Du har halve kvelden å gjøre det på. Målet vårt er at SUM skal bli den ene anledningen i året hvor alle unge gründere, næringslivsaktører, utdanningsetater, foreldre og elever samles. Årets happening! Rett og slett. Vi håper du har satt av dagen. Hvis ikke kan det være lurt å gå inn på 25. januar 2017 i kalenderen, og stryke alt annet. Vi holder åpent fra 10-18 i Tynsethallen.


Siste innlegg