Professoren som kjøpte ku til kona og ble småbruker

19.12.2016

Petter Jenssen er professoren som ønsker å omsette teori i praksis. Han kjøpte ei ku til kona i 50- årsgave. Første steg fra forsker til økobonde var tatt.
 

Sammen med kona kjøpte han et lite småbruk på Lunner for 6 år siden og flyttet fra Ås. Den økologiske drifta av bruket har han foreløpig overlatt til kona, men gleder seg til å bli pensjonist og i større grad bidra også praktisk, ikke bare øse av sin årelange teoretiske forskning.
 

Petter Jenssen er professoren for Institutt for miljø- og biovitenskap ved NMBU (Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet). Han har vært en pionér for utvikling av naturbaserte og kretsløpsbaserte rensemetoder og bygger opp prosjekter i Norge, Nepal og Pakistan, med fokus på bærekraftig teknologi tilpasset lokale forhold. 
 

Hvordan kan man tjene penger og løse miljøproblemer samtidig? Det er ifølge Petter Jenssen godt mulig. Det er dette og hvilke muligheter vi har for fremtidig næringsvirksomhet i Fjellregionen, han vil snakke om som innleder på inspirasjonsseminaret på SUM-messa 25. januar. Jenssen er en etterspurt foredragsholder ved internasjonale konferanser innen sitt fagfelt og har en imponerende bred internasjonal erfaring.
 

 Stort eller smått, samme prinsipp

– På det lille småbruket vårt dyrker kona økologiske grønnsaker. Jeg skal starte biogassanlegg i det små, av møkka til fire dyr - to hester, en kvige og en kalv.  Ja, for det går faktisk an, sier Jenssen. Det er akkurat de samme prinsippene som gjelder om en snakker store eller små anlegg, husholdning, næringsliv, kommune eller stat. Man kan begynne med seg sjøl og sin egen husholdning. Hva gjør vi for å resirkulere næringsstoffer? Hvordan behandles avfall, kan vi gjenbruke mer? Kan næringslivet gjenbruke mer? Flis fra sagbruksanlegg? Kumøkk fra fjøs og overskuddsvarme fra bioenergianlegg? Hvordan kan en kommune jobbe kostnadseffektivt med vann og avløp? Det handler ikke bare om å heve kommunale avgifter. Det er ikke bærekraftig slik vi driver i dag. Jeg er også bekymret for utviklingen av norsk landbrukspolitikk og sjølforsyningsgraden.  Det er VERDIFULLT å produsere mat! Nå etterspør EU såkalt urbant landbruk.

 

Alt henger sammen med alt

– Det må i større grad tenkes helhet i miljøspørsmål og stimuleres til samspill mellom aktører og på alle forvaltningsnivåer, fastslår Jenssen. Myndighetene må legge rammebetingelser og føringer som muliggjør dette. Markedsøkonomien har ikke nese for miljø og da kan det gå den veien hvor høna sparker.

 

Tidlig på 1990-tallet snakket Jenssen og kollega Petter Heyerdahl om miljø- og kretsløpsteknologi for miljøkomiteén på Stortinget.
 

– Hva har skjedd? Svært lite. Det vi nå ser er at andre land tar i bruk teknologi vi lenge har hatt her i landet. Vi kunne ha vært verdensledende om de politiske rammebetingelsene hadde vært der. Nå opplever vi at Norge kan bli en miljøsinke. 
 

– Verdens gode miljøløsninger og dagens kunder ønsker å være en del av løsningen, ikke en del av problemet, sier Jenssen.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Siste innlegg

03.02.2017

Please reload