Næringsliv, studenter og skolelever kobles i nytt og utviklende samarbeid

14.- 15. juni arrangerer Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark Kunnskapspark og Ungt Entreprenørskap Innovasjonscamp om Bioøkonomi på Savalen Fjellhotell & Spa.

Et samarbeid på tvers av næringer og kunnskapsmiljøer er grunntanken i prosjektet «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap» – Et grunnlag for økt verdiskaping, bærekraftig næringsliv og flere arbeidsplasser for unge i Fjellregionen. Arrangementet er kickstart for å spleise studenter og næringsliv for videre samarbeid fra høsten 2017.

Prosjektet er initiert og skjer i regi av Regionrådet i nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Formålet er å etablere et samarbeid mellom ungdom, lokalt næringsliv og høyskoler og universiteter.

Det lokale næringslivet skal gis mulighet til å samarbeide med studenter med høy kunnskap om fjellregionenes ressurser, og at de sammen utvikler forretningsideer.

Kobler næringsliv og ungdom

Prosjektet skal på den ene siden har fokus på samarbeidet mellom studenter og lokalt næringsliv, og der hvert samarbeid skal rekruttere inn elev/ ungdomsbedrifter fra regionen. Det andre delprosjektet har fokus på å utvikle entreprenørveiledningen samt øke interessen for å være mentor gjennom tiltak som synliggjør mentorenes innsatser. Det vil inkludere og synliggjøre involverte bedrifter og elevbedriftene gjennom en egen nettside og andre sosiale medier.

Grønn retning

Ungt Entreprenørskap er prosjektleder og har ansvar for å forankre et slikt samarbeid hos aktuelle lokale bedrifter. Rørosregionens Næringshage er samarbeidspartner. Basert på bedriftenes fremtidige planer og behov vil prosjektleder starte prosessen med å rekruttere studenter og studentbedrifter. Samarbeidets innhold vil variere ut i fra den enkelte bedrifts behov.

Prosjektet vil bidra til å utvikle det lokale næringslivet i en grønn retning og at elever og studenter blir interessert i bioøkonomi. Videre vil det bidra til:

  • Å styrke båndene og etablere et fruktbart samarbeid mellom ungdom, lokalt næringsliv, vitenskapelige institusjoner og forskningsmiljøer som innehar meget viktig kunnskap om næringsutvikling basert på fornybare ressurser.

  • At studenter med unik kunnskap om fjellregionenes ressurser utvikler næringsideer sammen med eksisterende næringsliv og skoleelever.

  • At ungdommer i regionen blir veiledet og inspirert av studenter

  • Å øke elevbedriftenes kontakt med og samarbeid med mentorer.

Fakta:

Bioøkonomi er all form for utnyttelse og bearbeiding av fornybare biologiske ressurser til mat, produkter og energi for å skape økonomiske verdier. Inn under dette begrepet ligger en rekke industrier og produksjoner fra landbruk og matproduksjon til bioenergi og bioteknologi. I Norge har vi hatt bioøkonomi i århundrer, men den nye bioøkonomien blir viktigere i en tid hvor det grønne skiftet og klimautfordringene presser seg frem.

Vil du vite mer om prosjektet Grønne jobber kontakt aina.winsvold@hedmark.org

Bildetekst: Ungt Entreprenørskap kobler næringsliv og ungdom. Her fra SUM-messa i Tynsethallen 25. januar i år.


Siste innlegg