To lærerike dager på Innovasjonscamp

Kan bedre utnyttelse av furuskogen i Nord-Østerdal løse et internasjonalt miljøproblem? Kreativiteten var stor og forretningsideene mange da Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark Kunnskapspark og Ungt Entreprenørskap arrangerte to dagers Innovasjonscamp på Savalen Fjellhotell & Spa. Totalt deltok i overkant av 100 personer, hvorav 76 videregående elever fra Fjellregionen, flankert av 8 studenter fra Høyskolen i Innlandet, NMBU og NTNU. I tillegg stilte 10 bedrifter, som jury og inspiratorer. Lærere og rektor fra Nord-Østerdal videregående skole var også tilstede for å få innblikk i Innovasjonscamp som metode i entreprenørskapsfaget, som er et eget valgfag på skolen.

Foruten å arrangere lærerike og spennende dager for deltagerne var formålet med Innovasjonscampen å etablere kontakt mellom Fjellregionens næringsliv og studenter, som kan bidra med kunnskap og ideer til næringslivets utfordringer og muligheter innen det «grønne skiftet». Underveis ble det knyttet kontakter som vil følges opp arrangørene og næringslivet utover høsten.

Ungdommene ble delt i 18 grupper og fikk presentert oppdrag etter en innledning av blant annet RørosMat, Destinasjon Røros, Høgskolen i Innlandet og Regionrådet for Fjellregionen. Oppdrag var som følger: Presenter en BIOØKONOMISK forretningsidé basert på Fjellregionens naturressurser og næringsliv. Startskuddet gikk og gruppene satte igang med arbeidet. Det stod om en usedvanlig høy pengepremie på 15 000 kr, noe som kanskje gjorde at det ble mindre bading og støy på Savalen den kvelden enn ventet. Ved morgengry stod juryering og finale for tur. Store verdier i uutnyttet skog​ Fire ungdommer fra studiespes på Nord-Østerdal Videregående, foreslo å bruke rester fra skogbruket i Fjellregionen til farmasøytisk industri og ny nedbrytbar emballasje. De sjarmerte juryen i senk med en flott og faglig relevant presentasjon. Gruppen understreket at råstoffet, spesielt furuskog som dekker i underkant av 70.000 kubikkmeter i regionen, har et stort potensiale.

– Det ligger store uutnyttede verdier i skogrestene, sa gruppeleder Vegard Kjøllmoen Steien, til stor applaus under mottagelse av førsteplassen.

Forslaget om å produsere kraftfôr uten soya stakk av med andreplassen. Gruppa som bestod av student fra NTNU og elever fra Røros Videregående, satset på økologisk kraftfôr-produksjon basert på lokale råvarer og bakteriedyrket protein som erstatning for soya. Verdiløftet: «Økologisk, miljøvennlig og bærekraftig kraftfôr fra Fjellregionen», slo an hos jury og publikum.

Bioplaster av honning Tredje plassen gikk til 4 elever som ville produsere plaster laget av bioplast innsatt med honning i stedet for antibiotika. Honningplaster skal fremskynde helbredelsen av sår og hindre utvikling av infeksjoner. At plasteret er laget av bioplast gjør det mer miljøvennlig, i tillegg til at det er brukt honning fra lokale produsenter.

En av finalistgruppene så for seg biogassanlegg basert på metan fra flytende husdyrgjødsel for bruk til oppvarming og drivstoff. Deres nasjonale mål var å utnytte 30 prosent av landets husdyrgjødselen til dette. En energibar kalt Fjellbit, kom også til finalen. Produktet var basert på lokale råstoffer som bygg, bær, sirup fra bjørkesevje og tørket reinsdyrkjøtt. I følge gruppen kan man på sikt bytte ut tradisjonelt kjøtt med insekter og larver. Over 80% lokalprodusert og 100% Norsk: «Sunn, velsmakende og kortreist», var mottoet. Den siste gruppen som kom til finalen, ønsket å utvinne sukker fra trær og bruke dette i kraftfòr, pluss en rekke andre produkter.

Ekstra premier og imponert jury

I tillegg ble det delt ut en ekstra pris på 2.500 kroner til en gruppe bestående av Siril Malene Isaksen, Marit Enget, Elise Oddlien og Aurora Steigen, som på oppdrag fra FIAS foreslo en metode for rensing av kompost slik at den blir et salgbart produkt. Komposten som har vært et lagringsproblem, kan nå bli en god inntektskilde, medga en fornøyd Ragnhild Utstumo fra FIAS.

Forretningsidéene avstedkom utfordringer og spennende diskusjoner blant jurymedlemmene. Det var ikke lett å komme til enighet, fordi det var så mange gode forslag og presentasjoner. Det juryen imidlertid kunne enes om var at det er utrolig kunnskapsrike og seriøst arbeidende ungdommer i Fjellregionen. Vinnere Innovasjonscamp​

1. plass: Martin Solvang, Vegard Kjøllmoen Steien, Margrethe Bjørnstad Græsli og Ruth Elisabeth Grindal, fra Nord-Østerdal Videregående (studspes).

2. plass: Kari Granlund fra NTNU Trondheim og Ida Asbølmo Ødegård, Lusie Frostvoll Kuraas, Julie Skjervold Sandvik fra Røros Videregående (biologi).

3. plass: Sunniva Brohaug, Emilie Bekkely Hagen og Sandra Ryen, Nord-Østerdal Videregående (studspes).

Juryen besto bla av: Robert Holm Tolga Os Sparebank, Vegard Mømb Frittflyvendebier, Arild Løvik og Aina Winsvold Regionrådet for Fjellregionen, Marit Evanger RørosMat, Per Sindre Nyberget Østerdalen Bigård og Ann Brudevoll Sparebanken Hedmark.

Jurymedlemmene Per Sindre Nyberget, Østerdalen Bigård og Ann Brudevoll, Sparebanken Hedmark fant fort (bi) tonen.


Siste innlegg