Storsteigen vgs satser tverrfaglig på entreprenørskap

Under årets NM- finale på Lillestrøm kom to ungdomsbedrifter fra den minste videregående skolen i Hedmark. Nå satses det på et sterkt tverrfaglig samarbeid ved skolen, som skal styrke entreprenørskapsfaget ytterligere. Storsteigen stakk de av med 2 av fylkets til sammen 5 billetter til NM-finalen. Kategoriene de deltok innenfor var blant annet «Beste utstilling», «Beste salgs- og servicebedrift» og «Beste samarbeid med næringslivet». Hverken Fjøs og Tjenester UB eller Enklere Gårdsdrift UB klarte å komme helt til topps i den knallharde konkurransen, men Enklere Gårdsdrift ble nominert i kategorien «Beste utstilling».

Enklere Gårdsdrift fra Strsteigen VGS ble nominert i kategorien «Beste Stand»

Fra venstre: Tord Eide Liell, Emil Lunaas, Knut Halvor Hansæl og Inge Olav Murud.

Minst – og best?

Storsteigen er den minste av de videregående skolene i Hedmark med bare drøye 60 elever. De har tatt tak og vist potensialet UE har og klarer år etter år å utmerke seg nasjonalt. Nesten hvert år har de ungdomsbedrifter til NM. I 2013 vant Stålrøyk UB NM-gull i en knallhard konkurranse.

– Hva er hemmeligheten, Vidar Samuelshaug? Hva gjør dere som andre skoler ikke gjør?

– Jeg tror det er flere årsaker til dette. Vi har entreprenørskap som en del av faget prosjekt til fordypning, eller det som tidligere het valgfag. I undervisningen knytter teori og praksis sammen på en måte som skaper interesse og høy motivasjonsfaktor blant elevene, forklarer Samuelshaug. Skolen har verksteder og arenaer hvor elevene kan jobbe og utfolde seg kreativt, og de som er praktikere får en annen mestringsarena. Elevene gis stor grad av ansvar for å få organisert seg og hvordan samarbeidet legges opp.

Storsteigen har også organisert tid for UE og dedikerte lærere som er genuint opptatt av entreprenørskapsfaget.

– Vi er et team på tre lærere som har jobbet tett sammen og fordelt oppgaver mellom oss. Det handler ikke minst om tverrfaglig samarbeid og fleksibilitet, sier Samuelshaug. Ved en liten skole er dette kanskje lettere enn ved større skoler. Men aller mest handler det om å få elevene til å stole på seg sjøl, sine skaperevner og mestringsfølelse. Entreprenørskapsfaget skal styrkes

Skolens mål er at entreprenørskapsfaget fra høsten skal inngå i alle fag ved skolen. Lærere er sendt på kurs for å se nytteverdien av UE som undervisningsmetode. Det tverrfaglige samarbeidet skal styrkes gjennom et felles årshjul for undervisningen. –Vi legger opp norskfaget slik at søknadsskriving til de ulike jobbene i ungdomsbedriften og CV-utforming gjøres i norsktimene, eksemplifiserer Samuelshaug. Da må norsklæreren planlegge tett sammen med UE-lærerne.

Elin Bonde Kjeldsberg og Per Kristian Lien fra Fjøs &Tjenester

UE Hedmark med ambisjoner

Ungt Entreprenørskap ble startet i 1997. På landsbasis har nær 200 000 elever fått erfaring med ungdomsbedrift siden oppstarten. Dagens unge er fremtidens ledere i næringslivet og de skal utvikle velferdssamfunnet fremover. Aldri har Ungt Entreprenørskap vært mer relevant enn nå. Entreprenørskap i Hedmark har ambisjoner om at alle elever og studenter i fylket skal få tilbud om entreprenørskap i utdanningen sin. Men det er et stykke igjen til vi er der, ifølge Tove K. Gulbrandsen, styreleder i Ungt Entreprenørskap Hedmark.

Bygger bro mellom skole og næringsliv

I 2016 var over 1000 personer fra arbeids- og næringsliv på ulike måter involvert i Ungt Entreprenørskaps aktiviteter i Hedmark. Mange av disse har vært mentorer for ungdomsbedriftene. I Fjellregionen gjelder det blant andre Maren Todal i Form til Fjells, Hans Kristian Øverland i Alvdal Ved og Per Arild Eggen i Sparebank 1 Hedmark. De presiserer alle tre at Ungt Entreprenørskap har en unik rolle i å bygge bro mellom skole og fremtidens næringsliv. Se egen sak om «Mentorer».


Siste innlegg