Årets SMART oppgave 
Årets SMART oppgave 

I Norge har vi i dag et stort forbruk av energi i forbindelse med hjemmene, og mye av denne energien gir utslipp av CO2 og andre avgasser andre steder enn i Norge. Men mye gjøres også for å bedre dette med nye løsninger som krever mindre energi. Hvordan tenker dere at disse løsningene ser ut i fremtiden?

Alle idéene vil bli stilt ut og der presenteres for en jury på SUM messen på Røros 5. februar. Oppgavene premieres for beste idé og beste presentasjon. 

Oppgaven

I 2050 er nordmenn veldig miljøbevisste og energibevisste i sine handlinger og måter å bo på. Hvordan ser husene ut i Norge da og hvordan fungerer de?

 

 

 

Så skal elevene i grupper:

  • tegne en skisse over huset

  • bygge en modell av huset (kan oppfordre elevene til å ta med byggemateriale hjemmefra. For eksempel defekte PC-vifter, div kartong/papp, elektriske artikler som skal kastes, ledninger ol)

  • skrive en SMART-rapport

  • øve inn en presentasjon av huset dere. Varighet fem minutter.

 

Fullstendig oppgave her. 

Påmelding innen 24 januar