I Norge har vi et stort forbruk av energi i forbindelse med hjemmene våre så vel som på arbeidsplassene. Mye av denne energien gir utslipp av CO2 og andre avgasser andre steder enn i Norge, men vi kan likevel bidra til å redusere utslippene ved å velge løsninger som krever mindre energi. Hvis vi vil at de som kommer etter oss skal ha det like bra som oss må vi begynne å tenke nytt og SMART!

Ønsker dere å melde dere på SMART oppgaven 

Oppgaven

 

 Tenk at dere er gründere, som vil lansere et nytt produkt eller tjeneste på markedet. Det nye produktet eller tjenesten skal være noe som dere mener bidrar til at vi kan gjøre vårt energiforbruk grønnere. 

 

Dere skal lage en modell, skisse/beskrivelse av produktet eller tjenesten, og en kortfattet forretningsplan. Det er også viktig at dere beskriver godt hvem som er målgruppen for produktet eller tjenesten. Vedlagt følger en mal som dere kan ta utgangspunkt i når dere lager forretningsplanen. 

Dere skal presentere løsningen deres for en jury på SUM 2019. Under presentasjonen må dere også gjøre rede for hvilken eventuell påvirkning ideen deres kan ha på miljøet både lokalt og globalt.

 

Produktet må suppleres med en kort beskrivelse av forretningsidéen. I denne beskrivelsen skal det fremkomme hva produktet er, og hvem som er målgruppen for produktet. Kort fortalt hva dere selger og hvem dere selger til. Alle produktidéene vil bli stilt ut under SUM messen på Tynset 13. februar. Oppgavene premieres for beste forretningsidé og for beste produkt. 

 

Fullstendig oppgave her. 

Enkelt eksempel på forretningsplan