Støttespiller

Med et felles samfunnsoppdrag og i tett samarbeid mellom grunnskole, videregående skoler, næringsliv, tiltaksapparat, frivillige lag og organisasjoner vil vi i regionen kunne legge et godt grunnlag for Fjellregionens evne til å omstille samfunnet på lang sikt. Målet er økt gründerskap, innovasjonsevne, verdiskaping og bosetting. En negativ befolkningsutvikling krever samarbeid, og det krever at vi satser på ungdommen som vokser opp her i dag.  

Fra 2020 er for øvrig entreprenørskap nedfelt i fagplanene i grunnskolen, og vi ønsker derfor å utvide konseptet SUM slik at både bedriftene og skolene kommer i tettere og mer langvarig kontakt gjennom hele skoleåret. En del av dette arbeidet innebærer at vi kontinuerlig fornyer messa slik at den tilpasses en ny tid. Men det krever kapital å utvikle entreprenørskap blant unge i regionen og med SUM som felles arena. Vi ønsker derfor å invitere flere aktører fra næringslivet med som støttespillere og sponsorer på vårt kontinuerlige arbeid gjennom ulike sponsoravtaler.

Avtalen inneholder

Som en av våre støttespillere får dere: 

 

 ​

  • Deltakelse med stand på Skapende Ungdomsmesse

  • Egen priskategori under SUM som f.eks Beste Markedsføring

  • Deltagelse som jury under Fylkesmessen

  • Plass for en ansatt på mentorlisten for  Fjellregionen

  • Scenetid under SUM

  • Muligheter for å møte elevene i skolen under ulike kurs, eventer og kick offs

  • Setereservasjoner under Klimatoppmøtet for Ungdom i Fjellregionen

  • Videopresentasjon av selskapet/organisasjonen i Sosiale medier

 

 

Pris. 14 500,- 

 

 

Avtalen er årlig  og den løper fra den inngås.